Γιώργος Βεράνης's activity

From 20/02/2014 to 21/03/2014

19/02/2014

00:25 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών smillev3_public.zip
Κώδικας Συστήματος Γιώργος Βεράνης
00:16 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών User_manual_smILLev2_5.pdf
Γιώργος Βεράνης
00:01 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών Modules Smille.pdf
Installation Modules Γιώργος Βεράνης
« Previous
Next »
 

Also available in: Atom