Σκοπός της παρόυσας σελίδας, είναι να υποστηρίξει την κοινότητα των χρηστών και διαχειριστών του Koha στους εξής τομείς:

  • Ρυθμίσεις Συστήματος
  • Παραμετροποίησεις Indexing Server
  • Παραμετροποίησεις για τον OPAC του Koha και το theme.