ΣΕΑΒ Τεχνικός Διαχειριστής

  • Email:
  • Επάγγελμα: IT Department
  • Εργαζόμενος σε: Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
  • Τίτλος Έργου προς φιλοξενία: admin
  • Δήλωση άδειας χρήσης: GNU General Public License (GPL)
  • Όροι Χρήσης: ΝΑΙ
  • Registered on: 23/01/2014
  • Last connection: 15/05/2015

Projects

Activity

Reported issues: 13

20/07/2017

00:59 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 1c014c5c (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...
Conflicts:
dev.properties

07/09/2016

09:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 12582bc2 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

02/09/2016

08:36 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 67e9f092 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

28/07/2016

10:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 627edc99 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

27/07/2016

15:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision ac9b4ee6 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

25/07/2016

15:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 9818b4a6 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

22/07/2016

14:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 41af15f0 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...
08:00 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision c2a8d227 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

21/07/2016

09:36 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 46f6e407 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

18/07/2016

15:12 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Revision 9ab9a9e2 (ebooks-dspace): Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/nkons/ebooks-ds...

Also available in: Atom