Γιώργος Βεράνης

 • Email:
 • Επάγγελμα: Developer
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +01234556790
 • Εργαζόμενος σε: Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
 • Τίτλος Έργου προς φιλοξενία: smILLe
 • Περιγραφή Έργου: Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμου (smILLe – system management InterLibrary Loan electronically) για τις Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, που υποστηρίζει το διαδανεισμό τόσο μεταξύ χρηστών και βιβλιοθήκης όσο και μεταξύ βιβλιοθηκών. Το σύστημα αυτό αποτελεί πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδομένα, αφού έχει αναπτυχτεί σαν ελεύθερο λογισμικό που επιτρέπει την διασύνδεση συστημάτων με το πρωτόκολλο ISO ILL.
 • Στόχοι Έργου: Να υποστηριχθεί η υπηρεσία του διανεισμού για κάθε επίπεδο Βιβλιοθήκης
 • Δήλωση άδειας χρήσης: GNU General Public License (GPL)
 • Ειδικές Απαιτήσεις Λογισμικού: Δεν υπάρχουν
 • Όροι Χρήσης: ΝΑΙ
 • Registered on: 19/02/2014
 • Last connection: 19/02/2014

Projects

Activity

Reported issues: 0

19/02/2014

00:25 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών smillev3_public.zip
Κώδικας Συστήματος
00:16 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών User_manual_smILLev2_5.pdf
00:01 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών Modules Smille.pdf
Installation Modules
23:52 smILLe - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών smille_publicpublic.sql.zip
Αρχείο SQL Βάσης Δεδομένων

Also available in: Atom